Пошук
fidelium
+38 (063) 183-01-98

Поліцейські заходи
Що необхідно знати громадянам? Частина 2

Громадянам про поліцейські заходи - Адвокатське об'єднання Fidelium

У даній статті я коротко розповім про поліцію, які повноваження мають працівники поліції, які проводять дії та заходи.

Що ж, поліція — це орган виконавчої влади, завданням якого є забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності та надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Отже, як ми бачимо, поліція зобов’язана служити в інтересах суспільства. Проте неодноразово ми чуємо або бачимо у засобах масової інформації як працівниками поліції порушуються права і свободи громадян шляхом або перевищення службових обов’язків або взагалі їх ігнорування. І в більшій кількості раз це відбувається саме тоді коли особа не знає своїх основних прав, і саме цим користуються працівники поліції або інші правоохоронні органи.

Працівники поліції в межах здійснення своїх повноважень відповідно до чинного законодавства здійснюють чітко визначені законом заходи. Отже, поясню, що таке поліцейський захід.

Поліцейський захід — це певна дія або певний комплекс дій для досягнення мети його застосування, превентивного або примусового характеру що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до спеціального закону (тобто чітко встановленої процедури).

Отже, поліцейські заходи діляться на:

 • Превентивні;
 • Примусові;

Превентивними заходами є:

 • перевірка документів особи;
 • опитування особи;
 • поверхнева перевірка і огляд;
 • зупинення транспортного засобу;
 • вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;
 • обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
 • проникнення до житла чи іншого володіння особи;
 • перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;
 • застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
 • перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;
 • поліцейське піклування.

Заходами примусу є:

 • фізичний вплив (сила);
 • застосування спеціальних засобів;
 • застосування вогнепальної зброї.

Обов’язково потрібно знати так це те, що під час здійснення вище перелічених заходів працівники поліції зобов’язані повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Окрім цього в окремих випадках також повинні складатися протоколи та за участю понятих. Коли і в яких випадках детальніше розповім у наступних статтях.

Партнер Адвокатського об’єднання «ФІДЕЛІУМ»
Адвокат Четвертак Костянтин Сергійович

Коментарі

Відповісти за допомогою Facebook:

Отримати консультацію з нашими фахівцями

Cookies

Цей сайт використовує файли cookie. Більш докладні дані ви можете знайти
в політиці щодо захисту персональних даних