Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон про приватних детективів, ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2017 року, і повернув його депутатам з власними пропозиціями.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Президент повернув закон на доопрацювання з пропозиціями привести деякі його норми у відповідність з чинним законодавством. А саме, зокрема, норми закону, згідно яких дозволяється збір, фіксація і дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ, зокрема, в кримінальному судочинстві, а також пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду для захисту його законних прав та інтересів (пункти 1, 7 частини третьої статті 12). За відсутності чіткої конкретизації в законі відомостей або даних, що дозволено збирати, фіксувати і досліджувати суб’єктам приватної детективної (розшукової) діяльності, фактично допускається можливість збору такими суб’єктами доказів для розгляду справ в кримінальному судочинстві. Такий підхід суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України, за якими доказ визнається допустимим, якщо його отримано в порядку, встановленому цим кодексом».

Серед іншого, закон про приватних детективів передбачає видачу детективам свідоцтв на заняття приватною детективною діяльністю на платній основі, проте розмір плати за видачу такого свідоцтва не вказано, що порушує закон «Про адміністративні послуги» (частина третя статті 11).

«Підсумовуючи викладене, не можу погодитися із запропонованим законом України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» підходом до визначення загальних принципів організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні. Повертаю цей закон для повторного розгляду і пропоную погодити його положення з нормами законодавчих актів , які є базовими у відповідних сферах правового регулювання «, — підсумував президент.